Ανακαίνιση Cafe

 • Τοποθέτηση πλεγμάτων για στήριξη ψευδοροφής

 • Τοποθέτηση πλεγμάτων για στήριξη ψευδοροφής

 • Τοποθέτηση γυψοσανίδας

 • Στοκάρισμα ψευδοροφής

 • Κάλυψη αντικειμένων προς αποφυγή λεκέδων

 • Κάλυψη αντικειμένων προς αποφυγή λεκέδων

 • Τοποθέτηση πλεγμάτων για στήριξη ψευδοροφής

 • Βάψιμο οροφής

 • Βάψιμο μέσα έξω

 • Βάψιμο οροφής

 • Τελικό αποτέλεσμα