Ανακαίνιση Internet Cafe

  • Αρχική κατάσταση

  • Κόψιμο γυψοσανίδας και τοποθέτηση

  • Τρίψιμο στόκων γυψοσανίδας

  • Κόλληση και πέρασμα αρμών

  • Προετοιμασία τοίχοι για ταπετσαρία

  • Τοποθέτηση καθρεπτών

  • Τελικό αποτέλεσμα