Ανακαίνιση και βαφή τοίχου

  • Αρχικό στάδιο

  • Χάραξη γραμμών με laser

  • Οριοθέτηση γραμμών με χαρτοταινία

  • Οριοθέτηση γραμμών με χαρτοταινία

  • Βάψιμο περιγραμμάτων γραμμών

  • Βάψιμο εσωτερικού τμήματος πλαισίων

  • Βάψιμο εσωτερικού τμήματος πλαισίων

  • Βάψιμο εσωτερικού τμήματος πλαισίων

  • Τελικό αποτέλεσμα

  • Τελικό αποτέλεσμα