Ανακαίνιση μπάνιου

 • Αφαίρεση πλακιδίων τοίχου και μπανιέρας

 • Αφαίρεση πλακιδίων τοίχου και μπανιέρας

 • Αφαίρεση πλακιδίων τοίχου και μπανιέρας

 • Αφαίρεση πλακιδίων τοίχου και μπανιέρας

 • Μόνωση και τοποθέτηση φρεατίου ντουζιέρας

 • Τοποθέτηση και μόνωση σιφονιού μπάνιου

 • Τοποθέτηση και μόνωση σιφονιού μπάνιου

 • Τοποθέτηση και μόνωση σιφονιού μπάνιου

 • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου

 • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου

 • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου

 • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου

 • Μόνωση και τοποθέτηση φρεατίου ντουζιέρας

 • Μόνωση και τοποθέτηση φρεατίου ντουζιέρας

 • Κάλυψη σωληνώσεων

 • Τοποθέτηση ψευδοροφής

 • Τοποθέτηση εξαερισμού

 • Τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιου

 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου

 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου

 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου

 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου

 • Τοποθέτηση επίπλων μπάνιου