Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση καλωδίων σε ξυλουργικό εργοστάσιο

 • Σκάψιμο τάφρων

 • Σκάψιμο τάφρων

 • Σκάψιμο τάφρων

 • Σκάψιμο τάφρων

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Σκυρόδεμα

 • Σκυρόδεμα

 • Μοίρασμα σκυροδέματος έτσι ώστε να απλωθεί παντού

 • Μοίρασμα σκυροδέματος έτσι ώστε να απλωθεί παντού

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος και μοίρασμα στα τοιχία

 • Καλούπωμα στο εσωτερικό τμήμα της τάφρου

 • Καλούπωμα στο εσωτερικό τμήμα της τάφρου

 • Καλούπωμα εσωτερικά της τάφρου για δημιουργία τοιχίων

 • Καλούπωμα εσωτερικά της τάφρου για δημιουργία τοιχίων

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος και μοίρασμα στα τοιχία

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος και μοίρασμα στα τοιχία

 • Καλούπωμα δεξαμενής

 • Καλούπωμα δεξαμενής

 • Τοποθέτηση κουτιού καλωδίων

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Σκυρόδεμα

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Άνοιγμα τρύπας για πέρασμα καλωδίου και σωλήνα

 • Άνοιγμα τρύπας για πέρασμα καλωδίου και σωλήνα

 • Πέρασμα καλωδίου στους σωλήνες για προστασία

 • Σκέπασμα τάφρου καλωδίων με χώμα

 • Σκέπασμα τάφρου καλωδίων με χώμα

 • Σκέπασμα τάφρου καλωδίων με χώμα

 • Τοποθέτηση νερού για να δέσει το χώμα

 • Σταθεροποίηση χώματος με νερό

 • Μόνωση καλωδίων

 • Μόνωση καλωδίων

 • Μόνωση καλωδίων

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Πέρασμα καλωδίων μέσα σε σωλήνες

 • Μπάζωμα τάφρου για σιδέρωμα

 • Μπάζωμα τάφρου για σιδέρωμα

 • Μπάζωμα τάφρου για σιδέρωμα

 • Μπάζωμα τάφρου για σιδέρωμα

 • Σταθεροποίηση χώματος με νερό

 • Σταθεροποίηση χώματος με νερό

 • Καλούπωμα αποχέτευσης

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Σιδέρωμα τάφρων

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος

 • Τοποθέτηση σκυροδέματος