Μόνωση ταράτσας

 • Αρχική Κατάσταση

 • Καθαρισμός από σαθρά αντικείμενα

 • Καθαρισμός από σαθρά αντικείμενα και πλύσιμο ταράτσας

 • Καθαρισμός από σαθρά αντικείμενα

 • Πλύσιμο ταράτσας

 • Καθαρισμός σαθρών αντικειμένων και αφαίρεση ξύλων

 • Καθαρισμός από σαθρά αντικείμενα

 • Επισκευή με κονίαμα και ρητίνη

 • Καθαρισμός από αντικείμενα

 • Επάλειψη ρητίνης

 • Επισκευή με κονίαμα

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επάλειψη με ρητίνη

 • Επαλιφόμενο μονότοκο

 • Επαλιφόμενο μονότοκο

 • Επαλιφόμενο μονότοκο