Βιολογικοί Καθαρισμοί

Η Makcorfu, με ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία, στην ολοκληρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων για εγκαταστάσεις δυναμικότητας 5 έως 3.000 Μ.Ι.Π. Προσφέρει μία πλήρη σειρά ολοκληρωμένων συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων για 6,8,10,15 & 30 άτομα. Με την δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για μονάδες 60, 90, 120 και άνω ατόμων.


Επικοινωνήστε μαζί μας


Γιατί εμάς;


Ο βιολογικός με χαμηλή συντήρηση, με την ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.
Εγκατάσταση σε όλες τις εφαρμογές και όλους τους τύπους εδάφους.

Δείτε σχετικά